குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா வழங்கிய செம்மண் இரவு 2015 இன் ஒளிப்பதிவு காட்சிகள் பகுதி 1. updated 04-01-2016