அருள்மிகு குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய கொடியேற்ற விஞ்ஞாபனம் 2018 காணொளிப் பதிவுகள். updated 21-08-2018