குப்பிழான் கன்னிமார் கௌரி அம்பாள் ஆலய இரதோற்சவ காணொளி. updated 03-05-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒளிப்பதிவு
ரவிசாந்த்.