காளி கோவில் கும்பாபிஷேக மலர் வெளியீடு. updated 21-04-2015

 

 

 

ஒளிப்பதிவு
ரவிசாந்த்