-குப்பிழான் விவசாய சம்மேளனத்தின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழா ஒளிப்பதிவு காட்சிகள். updated 07-02-2016

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/YDYl5NjrB8Y" frameborder="0" allo

 

 

 

 

 

 

 

wfullscreen></iframe>

 

 

 

 

பதிவு
சி.திசாந்தன்