குப்பிழான் சமாதி கோவில் மற்றும் குப்பிழான் காளி கோவில் வருடாந்த அலங்கார உற்சவ நிழல் படங்கள். updated 13-06-2017

சமாதி கோவில் அலங்கார உற்சவம் ஆரம்பித்து கடந்த வாரம் இனிதே நிறைவு பெற்றது. அதன் புகைப்பட காட்சிகள்.

 

காளி கோவில் அலங்கார உற்சவம் ஆரம்பித்து கடந்த வாரம் இனிதே நிறைவு பெற்றது. அதன் புகைப்பட காட்சிகள்.