குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய இரதோற்சவ பெருவிழா 2016. updated 17-08-2016

 

வான வேடிக்கை. பால் காவடி என்று பெருமளவு அடியார்களின் பங்கு பற்றுதலுடன் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்ற சப்பர திருவிழா.

 

 

நிழல்படங்கள்
சி.திசாந்தன்