குப்பிழான் கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய மகா கும்பாபிஷேக நிகழ்வின் நிழல்பட காட்சிகள். updated - 11-07-2016

படங்கள்
நிரூபன்