விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா ஏற்பாட்டில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வின் ஒலிப்பதிவு.

 

ஒலிப்பதிவு - திசாந்தன் சிவஜோகநாதன்