செம்மண்சுடர், ஊர்பற்றாளர் அமரர் சண்முகம் வைத்தீஸ்வரன்.

கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய பரிபாலன சபை மற்றும் குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டுக் கழகத்தால் வெளியிடப்பட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி.