செம்மண் சுடர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களின் நினைவலைகள் - குப்பிழான் பொன்விழா மலரில் இடம்பெற்ற கவிதை ஆக்கம் திரு தெட்சணாமூர்த்தி updated 16-06-2015