அமரர் சின்னத்தம்பி கணபதிப்பிள்ளை அவர்களின் மறைவையொட்டி குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா வெளியிட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி. updated 01-05-2017