ஊர்பற்றாளர் அமரர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதனின் மறைவையொட்டி உதவும் கரங்கள் அமைப்பினரால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி பிரசுரம்.