அருள்மிகு கன்னிமார் ஆலய வருடாந்த மாகோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2013. updated 28-04-2013


 

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியாலய பிரதான மண்டபம் திறப்பு விழா


 

திரு சிவபாதம் கணேஸ்குமார் அவர்களின் ஈழத்து செம்மல்கள் என்ற நூல் கிழக்கு இலண்டனில் வெளியிடப்பட்டது.


 

3339