முன்பள்ளி விளையாட்டு போட்டி தொடர்பான செய்திப் படங்கள். updated 20-07-2013