குப்பிளான் கன்னிமார் ஆலையத்தின் உடைய புதிதாக அமைக்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கும் இரதம், மற்றும் அதன் அமைவிடக் கட்டடம் என்பவற்றின் படங்கள்.

நன்றி - மயூரன்

விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டு மைதான சிரமதான பணிகள் நடைபெறும் காட்சி.

நன்றி - ரவிசாந்த்