லண்டன் மாநகரில் கோலகலமாக நடைபெற்ற குப்பிழான் கிராம உதய பொன்விழா புகைப்படத்தொகுப்பு.

...