குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா முன்பள்ளி விளையாட்டுப் போட்டி மற்றும் சொக்கர்வளவு சோதி விநாயகர் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ நிகழ்வு போன்றவற்றின் புகைப்படத்தொகுப்பு. updated 06-07-2015