விக்கினேஸ்வரா கலைவாணி நாடகமன்றம் வழங்கிய செம்மண் இரவு 2013இன் புகைப்படங்கள். updated 14-12-2013

 

 

நன்றி
கோகுல் விமல்