எமது மண்ணின் மைந்தன் ஊர் பற்றாளன் திருவாளர் கந்தையா கிருஸ்ணன் அவர்களின் 100வது பிறந்த நாள் நிகழ்வும் வறுமைகோட்டுக்கு உட்பட்ட 100 குடும்பங்களுக்கு சமூக நல உதவி வழங்கலும் பற்றிய விபரங்கள். updated 14-10-2017