அஞ்சலிகள்

 

 

 

எங்கள் குப்பிழான் மண்ணின் மைந்தன் சிவசோதி (பொன்னன்) அவர்களின் பிரிவுச் செய்தி குப்பிழான் மண்ணின் ஆன்மாவையே ஒரு கணம் உலுப்பி விட்டிருக்கிறது. அவரின் மறைவுக்கு

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டு கழகம் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

டென்மார்க்கில் வாழும் அன்னாரை நேசித்த உறவுகளால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா அமைப்பால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா பாடசாலை அபிவிருத்தி சபை அமைப்பால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மக்கள் மன்றம் கனடா அமைப்பால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா வெளிநாட்டு அமைப்பினரால் வெளியிடப்பட்ட நினைவஞ்சலி. மேலும் படிக்க

 

ஊர் பற்றாளர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்.

ஊர்பற்றாளர் அமரர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதனின் மறைவையொட்டி உதவும் கரங்கள் அமைப்பினரால் வெளியிடப்பட்ட அஞ்சலி பிரசுரம். மேலும் படிக்க updated 29-07-2015

ஊர் பற்றாளர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி - குப்பிழான் குறிஞ்சிக்குமரன் சனசமூக நிலையம் .மேலும் படிக்க updated 28-07-2015

ஊர் பற்றாளர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி - உதவும் கரங்கள் அமைப்பு. மேலும் படிக் updated 27-07-2015

கண்ணீர் அஞ்சலி - ஊர்பற்றாளர் அமரர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதன். மேலும் படிக்க updated 27-07-2015

ஊர்பற்றாளர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதன் - ஒரு ஆத்ம நண்பனின் கண்ணீர் காவியம்! மேலும் படிக்க updated 31-07-2015

ஊர்பற்றாளர் அமரர் பொன்னம்பலம் ஜெகநாதன - எம்மூரின் பாரிவள்ளல். மேலும் படிக்க updated 31-07-2015

 

செம்மண் சுடர், கிராமஜோதி தம்பு தருமலிங்கம்அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்.

செம்மண் சுடர், கிராமஜோதி தம்பு தருமலிங்கத்திற்கு சிங்கப்பூர் க.கிருஷ்ணனின் நினைவு அஞ்சலி. மேலும் படிக்க updated 20-07-2015

செம்மண் சுடர் தம்பு தருமலிங்கம் - தாய் மரம் சரிந்தது. மேலும் படிக்க updated 20-07-2015

குப்பிழான் பெருமகன் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்கள் - கலாநிதி க.கணேசலிங்கம். மேலும் படிக்க updated 19-07-2015

கிராம ஜோதி அமரர் தம்பு தர்மலிங்கம் - ஒளி விளக்கு அணைந்தது! எம் உள்ளங்கள் நொந்தன!! மேலும் படிக்க updated 19-07-2015

அமரர் திருவாளர் தம்பு தர்மலிங்கம் அவர்களின் மறைவு! செம்மண்ணின் புலம்பல் மேலும் படிக்க updated 17-07-2015

அமரர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களுக்கு குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றத்தின் கண்ணீர் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க updated 17-07-2015

சமூகப் பணிகளுக்கு அடிமையான கிராமியத் தொண்டன் தருமண்ணா - குப்பிழான் குறிஞ்சிக்குமரன் மக்கள் மன்றம் கனடா கிளை. மேலும் படிக்க updated 31-07-2015

கிராம ஜோதி அமரர் தம்பு தர்மலிங்கம் அவர்களுக்கு குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா அன்னையின் கண்ணீர்க் காணிக்கை. மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

ஊர்பற்றை எமக்கு ஊட்டிய பிதாமகன். மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

கண்ணீர் அஞ்சலி - சொக்கர்வளவு சோதிவிநாயகர் ஆலயம். மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

குப்பிழான் கிராமத்தின் ஆல விருட்சம் சரிந்து விட்டது. மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

ஊர் பற்றாளன் அமரர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களின் இறுதி நிகழ்வுகளின் சில நிழல்பதிவுகள். மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

செம்மண் சுடர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களின் நினைவலைகள் - குப்பிழான் பொன்விழா மலரில் இடம்பெற்ற கவிதை ஆக்கம் திரு தெட்சணாமூர்த்தி. மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

செம்மண் சுடர் அமரர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களால் லண்டனில் நடாத்தப்பட்ட குப்பிழான் பொன்விழாவுக்கு வழங்கிய ஆசியுரை. மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

செம்மண் சுடர் தம்பு தருமலிங்கம் அவர்களின் நினைவலைகள் - குப்பிழான் வாழ் இளைஞர்களால் வெளியிடப்பட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க updated 16-07-2015

செம்மண் சுடர் தம்பு தருமலிங்கம் - கண்ணீர் அஞ்சலி - குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மக்கள் மன்றம் (கனடாக் கிளை). மேலும் படிக்க updated 15-07-2015

 

அமரர் கந்தையா சண்முகம் அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்.

எமது மண்ணின் ஆசான் அமரர் கந்தையா சண்முகம் அவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

 

அமரர் துரையப்பா சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்.

அமரர் துரையப்பா சிவசுப்பிரமணியம் (சேவயர்) அவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

 

அமரர் நாகேஸ்வரி நடராஜா அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்.

அமரர் நாகேஸ்வரி நடராஜா அவர்களின் மறைவையொட்டி குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா நிர்வாகத்தால் வெளியிடப்பட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

அமரர் நாகேஸ்வரி நடராஜா அவர்களின் மறைவையொட்டி குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியால நிர்வாகத்தால் வெளியிடப்பட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

திருமதி நாகேஸ்வரி நடராஜா ஆசிரியர் அவர்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

 

குப்பிழானை பிறப்பிடமாகவும் வதிவிடமாகவும் கொண்ட திரு கணபதி மெய்யழகன் அவர்களுக்கு ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க updated 07-7-2013

 

ஊர்பற்றாளர் அமரர் கந்தையா செல்வகுமார் அவர்களின் மறைவையொட்டி அவருக்கான அஞ்சலிகள். updated 17-03-2013

என் இனிய நண்பனுக்கு என் இறுதி அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

நெதர்லாந்து நண்பர்களின் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மக்கள் மன்றம் - கனடா கண்ணீர் அஞ்சலிகள் . மேலும் படிக்க

என் ஆருயிர் நண்பனுக்கு இதய அஞ்சலிகள் - தி.சசிதரன் . மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் அஞ்சலி . மேலும் படிக்க

குப்பிழான் அன்னையின் கண்ணீர் அஞ்சலி . மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா விளையாட்டுக் கழகத்தின் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மன்றம் பிரித்தானியா. மேலும் படிக்க

குறிஞ்சிக்குமரன் சனசமூகநிலயம், விளையாட்டுக்கழகம். மேலும் படிக்க

சுவிஸ், ஜேர்மனி உறவுகளின் அஞ்சலி. மேலும் படிக்க