நிகழ்ச்சி நிரல்

 

 

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியாலயம் நடாத்தும் வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டி. updated 05-02-2019

 

 

 

 

குப்பிழான் கன்னிமார் கௌரி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ பெருவிழா 2019 பற்றிய விபரங்கள். updated 29-01-2019


கொடியேற்றம் 10-04-2019 புதன்கிழமை

சப்பரதிருவிழா 17-04-2019 புதன்கிழமை

தேர்த்திருவிழா 18-04-2019 வியாழக்கிழமை

தீர்த்ததிருவிழா 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை

 


அருள்மிகு கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2019 பற்றிய விபரங்கள். updated 28-12-2018

 


கொடியேற்றம் 06-08-2019 செவ்வாய்க்கிழமை

திருமஞ்ச திருவிழா 10-08-2019 சனிக்கிழமை

சப்பற திருவிழா 13-08-2019 செவ்வாய்க்கிழமை

தேர்த் திருவிழா 14-08-2019 புதன்கிழமை

தீர்த்த திருவிழா 15-08-2019 வியாழக்கிழமை