மலரும் நினைவுகள்

 

 


இப்பகுதி கடந்த காலங்களில் நடந்த நிகழ்வுகளின் பதிவாக வருகிறது. அந்த இனிமையான நாட்களை உங்கள் கண் முன் கொண்டு வர இருக்கிறோம். இப்பகுதியில் பிரசுரிக்க விரும்புபவர்கள் எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும். பிரசுரிக்கும் நிகழ்வு குறைந்தது 10 வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும். உங்களிடம் உள்ள பதிவுகள் ஒளிப்படங்களாகவோ, புகைபடங்களாகவோ இருத்தல் நன்று.

1988ஆண்டு இடம்பெற்ற திருமணசடங்கின் போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள். மேலும் படிக்க updated 27-10-2013

1986 தொடக்கம் 1990 வரை இயங்கிய பிறைன் கல்வி நிலையத்தின். மேலும் படிக்க updated 20-09-2011

1988 ஆம் ஆண்டு கற்கரை பிள்ளையார் கோவிலில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள். மேலும் படிக்கupdated 11-10-2010

1991 ஆம் ஆண்டு சுவிஸ் இல் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். மேலும் படிக்கupdated 10-06-2010

1993ம் ஆண்டு நடைபெற்ற பூப்புனித நீராட்டு விழா.மேலும் படிக்கupdated 21-05-2010