ஊர் பெரியவர்கள்

 

 

எமது கிராமம் தனிக் கிராமாமவதற்கும் அதன் வளர்ச்சியிலும் பெரும் பங்காற்றிய எமது கிராம தொண்டன் அமரர் தம்பையா ஜயாத்துரை அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு. மேலும் படிக்க 

'பக்திப் பண்ணரசு' 'இசைச் சக்கரவர்த்தி' திரு கதிர் சுந்தரலிங்கம் - எழுத்தாக்கம் சிவ பஞ்சலிங்கம்(ரஞ்சன்).  மேலும் படிக்க. 

எமது மண்ணின் மூத்த குடிமகன் கந்தையா கிருஸ்ணனின் வாழ்க்கை வரலாறு. மேலும் படிக்க.

திரு.காசிப்பிள்ளை நல்லையா அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு.மேலும் படிக்க.