வரலாறு

 

 

குப்பிழான் கிராமத்து தொல்பொருள் நிகழ்வுகள். - எழுத்தாக்கம் சிவ பஞ்சலிங்கம்(ரஞ்சன்) கனடாவிலிருந்து. மேலும் படிக்க updated 23-06-2015

1930 ஆண்டு தொடக்கம் 1938 ஆம் ஆண்டு வரை நான் கண்ட குப்பிழான்.- எழுத்துருவாக்கம் க.கிருஷ்ணன. மேலும் படிக்க updated 10/02/2011

குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகா வித்தியாலயத்தின் வரலாறு - எழுத்தாக்கம் குப்பிழான் தங்கம். மேலும் படிக்க updated 10/09/2010

கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய வரலாறு - திரு.கதிரவேலு ஆசிரியர். மேலும் படிக்க updated 07/07/2010

குப்பிழான் கிராமம் - கலாநிதி க. கணேசலிங்கம் மேலும் படிக்க updated 26/06/2010

குப்பிழான் என்ற பெயர் எப்படி உருவானது சிவ.பஞ்சலிங்கம். மேலும் படிக்க updated 04/05/2010

சொக்கர்வளவு சோதி விநாயகர் ஆலய வரலாறு. மேலும் படிக்க updated 10/04/2010

பிறந்த பதியினும் சிறந்ததொன்றில்லை குப்பிழான் கந்தையா சண்முகம். மேலும் படிக்க updated 05/04/2010

மறக்குமா நெஞ்சம். எழுத்தாக்கம் - திருமதி தங்கமுத்து தம்பித்துரை.மேலும் படிக்க

குப்பிழான் என குளிருது நெஞ்சம்.- திருமதி தங்கமுத்து தம்பித்துரை.மேலும் படிக்க